About me

Mijn passie ligt bij diversiteit. Voor mij betekent diversiteit oneindige verscheidenheid; magisch!
Ik blijf leren met anderen en het maakt niet uit of ik een-een werk of met een team of op organisatie niveau. Samenwerken in diversiteit is misschien niet gemakkelijk, maar ik geloof dat cognitieve diversiteit de kracht is om complexe problemen op te lossen in ons huidig moderne leven.

Ik heb ook een passie voor inclusie, als een weg voor persoonlijke, interpersoonlijke en groeps- ontwikkeling en groei. Als leider, trainer & coach/consultant breng ik mijn tegenwoordigheid, vaardigheden, oefeningen en methodes voor meer bewustwording.
Bewuster worden van onze innerlijke wereld op cognitief, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau. En van de werkelijkheid om ons heen; om van te leren, onze waarheid te leren spreken en samen te werken.

Voor mij is het huidige moment het enige moment waar we een keuze kunnen maken voor verandering en een betere toekomst. Ik geloof niet zozeer in leren van het verleden. Bewust zijn in het huidige moment van de mindset, de gedachtes, gevoelens, bewuste acties en onze houding zal, zo geloof ik onze toekomst en dat van anderen bepalen. .

De komende vijf jaar zal ik actief betrokken blijven bij de dynamiek van het bewustzijnswerk (op de werkvloer en daarbuiten) en bij de verdere ontwikkeling van inclusieve organisaties. Het is mijn wens andere aanjagers van verandering te blijven ontmoeten en wereldwijd met hen samen te werken.

Margreeth van der OordMijn werk is het resultaat van vele jaren studie en praktische ervaring in organisaties die ik als manager aanstuurde. Van het realiseren van een optimale werkomgeving met optimale arbeidsomstandigheden en een inclusieve bedrijfscultuur maakte ik de overgang naar het optimaliseren van het leven van het individu met ingrijpende levens gebeurtenissen (ook in groepsverband). Waar ik eerst vooral gefocused was op mentale processen, burnout en depressie, gezondheid en welzijn specialiseerde ik me later in traumatische levensgebeurtenissen & verlies en rouw in relatie met maatschappelijke, institutionele, culturele omstandigheden en gender diversiteit. Ik leg het accent op duurzame inzetbaarheid.
Mijn dienstverlening heeft een wetenschappelijk fundament, mijn theoretische kennis is up to date, in 2019 rondde ik een 2-jarige internationale opleiding af. Ik ben zeer gemotiveerd om effectieve interventies aan te reiken die het welzijn en de mentale gezondheid als ook de relaties ondersteunen van mensen in moeilijke omstandigheden.


ABOUT MARGREETH VAN DER OORD: “I discovered many roads to look into the hearts of people and holding the space for them”.
Pioneer additional healthcare, Professional in Management (MSM), Certified Mindfulnessteacher (Registrated in the Netherlands, VMBN cat. 1. Registrationumber 2012337), International certified CMT-P (0314).

With workexperience in schools, organizations, local politics, collaboration with artists and being an entrepeneur since ’92,
Including studies as pedagogics, psychology, management, mindfulness and meditation teacherprograms*
*National MBCT-MBSR
*International Meditation Teacher. MMTCP-program (CA) Instructed by Tara Brach and Jack Kornfield ea Accr. Berkeley Univ.of CA.