HOME

Op alle leeftijden,  onder alle omstandigheden, kan je “lifeskills” ontwikkelen voor verandering. Hierdoor gaat je leven weer stromen.
Je kunt er zelfs meer betekenis aan geven. Je kunt uitgroeien tot een sterkere, wijzere zelf. Ik weet uit wetenschappelijke studie maar ook uit de eerste hand, door eigen levenservaring: “een edelsteen kan niet glanzen zonder gepolijst te worden.” “No mud no lotus.”

Voor het (her)vinden van balans, hoop, moed, vertrouwen, positiviteit, en waardering voor het leven, want die heb je nodig om je veerkracht te vergroten, juist in moeilijke tijden, moet je jezelf mobiliseren. En hoe doe je dat?
Door zelf een aantal dingen te doen: door je te omringen met liefdevolle mensen. Die er voor je willen zijn en die je steunen. Door zorgzaamheid wordt het leven lichter. En je gezondheid is ook gebaat bij vers voedsel en bij beweging het liefst buiten. En goede informatie is daarnaast ook een bron van steun. En tenslotte door het managen van stress aangevuld met het ontwikkelen van lifeskills. Dat komt helderheid in je brein ten goede en helpt de afraak van stresshormonen in je lichaam te bespoedigen. Dit heeft positieve invloed op hoe je slaapt en je gedrag en het vormgeven van een nieuwe toekomst.

Met “lifeskills” kan je van chaos naar orde en van onrust naar kalmte bewegen. Je kunt veerkracht ontwikkelen onder coaching van mij. Je kunt dit ook preventief doen. Mijn werk bevordert herstel, bevordert veerkracht, en werkplezier bij levensingrijpende omstandigheden! Om te doen wat je echt belangrijk vindt. Vandaag!

Voor informatie en het maken van een afspraak bel: (0031) 629566691 of email HIER

Voor de Agenda met andere activitieten zie hier

Note: Ik werk samen met andere professionals zoals collega’s, artsen, (arbeid & organisatie) psychologen, fysiotherapeuten e.a.