Inschrijven

Aanmeldingsformulier alle activiteiten Leven-in-aandacht

Trainer: Margreeth van der Oord

Inschrijving geschiedt door middel van onderstaand inschrijfformulier en op volgorde van binnenkomst. Graag vermelden welke activiteit het betreft.

Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier ontvangt u een intakeformulier via uw e-mailadres.

Na ontvangst van het intakeformulier volgt een bevestiging van deelname of wordt er telefonisch contact met u opgenomen.

Na de bevestiging van deelname kunt u een aanbetaling doen van  € 50.- Hiermee maakt u uw inschrijving definitief.

U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving via uw e-mailadres.

Gelieve het bedrag over te maken t.n.v. Mw. M.A. van der Oord-Borst, op rekeningnummer NL68RABO 0370312724, onder vermelding van “Mindfulnesstraining”, “Meditatielessen”, “Verlies, Verdriet & Rouw” en de startdatum.


Gebruik onderstaand inschrijfformulier om u aan te melden:

  Naam

  Voorletters

  Roepnaam

  ManVrouw

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Geboortedatum

  Beroep

  Telefoon

  E-mail

  Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden *)


  U kunt zich alleen aanmelden als u akkoord bent gegaan met de Algemene Voorwaarden *)


  *) Lees hier de Algemene Voorwaarden